Delatnost građevinskog preduzeća Kompresor ing d.o.o. je izvođenje radova u niskogradnji i visokogradnji. Cilj preduzeća je kontinualno unapređenje kvaliteta svojih usluga, očuvanje životne sredinei osiguranja uslova za bezbedan i zdrav rad, pri čemu se na najbolji način brine o zadovoljenju potreba korisnika svojih usluga, o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih i očuvanju životne i radne sredine. U februaru 2014.godine, GP’’Kompresor ing’’ d.o.o. uspešno uvodi standarde: ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 14001:2005 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine OHSAS 18001:2007 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, a sve u cilju konstantnog podizanja zadovoljstva korisnika usluga kompanije i poslovnih partnera.