BS Petrol, Valjevo

Naručilac radova: Ogranak stranog pravnog lica Primorje dd, Beograd
Period izvođenja – 2010 godina

  Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije.