Fontana – Poljoprivredna škola, Valjevo

Naručilac radova: Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu
Radovi su izvođeni u periodu od juna do septembra 2014.godine

 

 

 

 

Ovim ugovorom obuhvaćeni su građevinski, hidromašinski i elektro radovi na izgradnji fontane u školskom dvorištu Poljoprivreden škole u Valjevu.