Sanacija klizišta Sedlari-Debelo brdo

Naručilac radova: UNOPS Serbia
Period izvođenja – 2016/2017 godina

  Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).