Građevinsko preduzeće GP ''KOMPRESORING'' d.o.o. počelo je sa radom 2007.godine kao pravni sledbenik građevinske radnje STGR ''KOMPRESOR'' osnovane 1998.godine.

Osnovna delatnost firme je izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata, izgradnja vodovodnih i kanalizacionih mreža, zemljani radovi, grubi građevinski radovi, građevinsko – zanatski radovi na objektima visokogradnje.
Firma izvodi radove za privatne investitore, Ministarstva privrede, prosvete, Gradsku samoupravu, Javna preduzeća, na teritoriju Kolubarsko - Mačvanskog okruga.
Firma poseduje svoje kapacitete, kako u ljudstvu tako i u građevinskoj mehanizaciji i opremi za izvođenje svih gore navedenih radova u građevinarstvu. Poseduje sopstveni prostor u industrijskoj zoni grada u površini od 1ha na kome je locirana građevinska mehanizacija sa magacinskim prostorom i radionicom.
Sopstveni kapacitet građevinske opreme i mehanizacija omogućava samostalni rad na zemljanim radovima, poslovima niskogradnje, hidrogradnje.
Zapošljava mlade stručnjake koji svojoim iskustvom i znanjem doprinose unapređenju poslovanja i kvalitetu krajnjeg rezultata.
Uspešno završeni projekti u prethodnom periodu sa potvrdama svih naručioca da su svi poslovi zavrseni u roku i kvalitetu, najbolja su referenca za buduće poslove.

Primena znanja i tehnika u organizaciji i kontroli građevinkog procesa naš krajnji rezultat podiže na zavidan nivo. Kompanija naročitu pažnju usmerava na stručno usavršavanje svojih kadrova čime se postiže unapređenje efikasnosti i produktivnosti. Kvalitet, briga o zaštiti životne sredine i zdravlju zaposlenih potvrđuju uspešno uvedeni standardi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, a sve u cilju konstantnog podizanja zadovoljstva korisnika usluga kompanije i poslovnih partnera.