Naručilac radova: JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva
Period izvođenja – 2015 godina

  Radovi su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove na rekonstrukciji parka “Vide Jocić”- park Jadar ( popoločavanje i asvaltiranje staza, izrada dekorativnih zidova od betona i kamena, montaža parkovske opreme i mobilijara, kao i kompletna javna rasveta.