Naručilac radova: JP Direkcija za urbanizam, gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva
Period izvođenja – 2015/2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletene građevinske radove na izgradnji saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama (vodovod, kanalizacija, javno osvetljenje), kao i proširenje ulice Uzun Mirkove u zoni raskrsnice.