Naručilac radova: UNOPS SERBIA, Beograd
Period izvođenja – 2017 godina

  Ugovor obuhvata rušenje objekta postojećeg mosta i izradu novog mosta, sa postavljanjem saobraćajne signalizacije.