Izgradnja mosta preko reke Rogačice u mestu Kostojevići

Naručilac radova: UNOPS SERBIA, Beograd
Period izvođenja – 2017 godina

  Ugovor obuhvata rušenje objekta postojećeg mosta i izradu novog mosta, sa postavljanjem saobraćajne signalizacije.

Opširnije: Izgradnja mosta preko reke Rogačice u mestu Kostojevići

Divčibare - avanturistički park

Naručilac radova: Turistička organizacija Valjevo
Period izvođenja – 2017 godina

  Radovi na izgradnji zabavno – avanturističkog parka za decu u centru Divčibara, sa postavljanjem mobilijara.

Opširnije: Divčibare - avanturistički park

Popločavanju ulice Vojvode Mišića u Lajkovcu

Naručilac radova: Opština Lajkovac
Period izvođenja – 2017 godina

  Izvođenje radova na popločavanju ulice Vojvode Mišića u Lajkovcu. Radovi su obuhvatali postavljanje behaton ploča i ivičnjaka, sa postavljanjem mobilijara i LED rasvete.

Opširnije: Popločavanju ulice Vojvode Mišića u Lajkovcu

Rekonatrukcija fiskulturnog bloka ekonomske škole

Naručilac radova: Ministartsvo Privrede Republike Srbija
Period izvođenja – 2017 godina

  Urađena je hidroizolacija, betoniranje poda i ugradnja savremene podne obloge od jasenovog parketa, danskog proizvođača Jankers (JUNCKERS). Inače, isti parket je postavljen u hali u Istanbulu, gde su se nedavno igrale utakmice Evropskog prvenstva u košarci. U okviru ovih radova su rekonstruisani mokri čvorovi i ostale prostorije sa instalacijama, u sklopu fiskulturnog bloka.

Opširnije: Rekonatrukcija fiskulturnog bloka ekonomske škole

Sanacija klizišta Sedlari-Debelo brdo

Naručilac radova: UNOPS Serbia
Period izvođenja – 2016/2017 godina

  Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Opširnije: Sanacija klizišta Sedlari-Debelo brdo

Sanacija klizišta na teritoriji opština Osečina, Krupanj i Valjevo

Naručilac radova: UNOPS Serbia
Period izvođenja – 2016/2017 godina

  Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Opširnije: Sanacija klizišta na teritoriji opština Osečina, Krupanj i Valjevo

Izgradnja mosta preko reke Lepenice u Mionici

Naručilac radova: JP Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica.
Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Period izvođenja – 2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletne građevinske i građevisnko-zanatske radove na izgradnji mosta preko reke Lepenice na putu Mionica-Sanković, kao i regulaciju reke u zoni mosta.

Opširnije: Izgradnja mosta preko reke Lepenice u Mionici

Izgradnja mosta preko reke Kačer i Ljigu

Naručilac radova: Opština Ljig
Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Period izvođenja – 2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletene građevinske i građevinsko-zanatske radove na izgradnji mosta preko reke Kačer, zaseok Marijanovići kao i regulaciju reke u zoni mosta. Raspon mosta je 26m.

Opširnije: Izgradnja mosta preko reke Kačer i Ljigu

Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

Naručilac radova: JP Direkcija za urbanizam, gradjevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva
Period izvođenja – 2015/2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletene građevinske radove na izgradnji saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama (vodovod, kanalizacija, javno osvetljenje), kao i proširenje ulice Uzun Mirkove u zoni raskrsnice.

Opširnije: Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

Rekonstrukcija parka Vide Jocić (park Jadar)

Naručilac radova: JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva
Period izvođenja – 2015 godina

  Radovi su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove na rekonstrukciji parka “Vide Jocić”- park Jadar ( popoločavanje i asvaltiranje staza, izrada dekorativnih zidova od betona i kamena, montaža parkovske opreme i mobilijara, kao i kompletna javna rasveta.

Opširnije: Rekonstrukcija parka Vide Jocić (park Jadar)

Sanacija i adaptacija osnovne škole "Živojin Mišić" u Rajkoviću

Naručilac radova: JP Direkcija za uređenje i izgradnju opštine Mionica.
Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Period izvođenja – 2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletne građevinske i građevisnko-zanatske radove na rekonstrukciji zgrade škole, kompletne elektro radove, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarne uređaje i mašinske instalacije (grejanje).

Opširnije: Sanacija i adaptacija osnovne škole "Živojin Mišić" u Rajkoviću

BS Petrol, Valjevo

Naručilac radova: Ogranak stranog pravnog lica Primorje dd, Beograd
Period izvođenja – 2010 godina

  Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Opširnije: BS Petrol, Valjevo

Lukoil pumpa Valjevo 3, Valjevo

Naručilac radova: Energoholding d.o.o., Beograd
Period izvođenja – 2013 godina

  Ovim ugovorom obuhvaćeni su pripremni  (rušenje postojećih objekata), građevinski radovi, izgradnja objekta pumpe, rezervoara za svetlo gorivo i TNG. Takođe izvršena je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa separatorima, elektro instalacije, zatim izgradnja pristupne saobraćajnice i saobraćajnice unutar kompleksa pumpe. Izvršena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida duž korita reke Ljubostinje.

Opširnije: Lukoil pumpa Valjevo 3, Valjevo

Reciklažni centar, Valjevo

Naručilac radova: JKP’’Vidrak’’, Valjevo
Period izvođenja radova – jun 2012 – novembar 2012 

 

Ovim ugovoromm je predviđena izgradnja I faze reciklažnog dvorišta u Valjevu. Radovi su obuhvatali građevinske i građevinsko – zanatske radove, radove na izradi vodovodne, fekalne kanalizacione i kišne kanalizacione mreže. Takođe su urađeni radovi na izradi ventilacije, grejanja, elektroinstalacija kao i radovi na ozelenjavanju.

Opširnije: Reciklažni centar, Valjevo

Klizište Dimitrija Tucovića, Valjevo

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – jul 2013 - avgust 2013

 

Radovi na sanaciji klizišta u ulici Dimitrija Tucovića u Valjevu obuhvataju izradu drenažnog sistema, potpornih zidova i zamenu materijala u trupu ulice, dužine 60m.

Opširnije: Klizište Dimitrija Tucovića, Valjevo

Vidikovac Majdan, Valjevo

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – septembar 2013 - decembar 2013

 

Predmet ovog ugovora je izgradnja Vidikovca Majdan u Valjevu. Radovi su obuhvatali uređenje platoa, izgradnju potpornih zidova obloženih kamenom i postavljanje staza od behaton ploča.

Opširnije: Vidikovac Majdan, Valjevo

O.Š.’’Milovan Glišić’’, Valjevo

Naručilac: Republika Srbija, Grad Valjevo
Period izvođenja jun 2013 – decembar 2013

 

 

Predmet ugovora je izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova I faze O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu. Radovi su obuhvatali zemljane, grube građevinske radove, radove na instalaciji vodovoda i kanalizacije, kao i atmosferske kanalizacije. Takođe urađene su i mašinske i elektro instalacije.

 

Opširnije: O.Š.’’Milovan Glišić’’, Valjevo

Izgradnja pristupne saobraćajnice Hali Student sa parkingom

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – oktobar 2013 – decembar 2013

 

 

Radovi obuhvataju izgradnju pristupne saobraćajnice Hali Sudent sa parkingom, u Valjevu. Urađen je donji i gornji stroj, kao i horizontalna i vertikalna signalizacija.

 

Opširnije: Izgradnja pristupne saobraćajnice Hali Student sa parkingom

Poligon za ekstremne sportove, Valjevo

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – septembar 2013.godine

 

 

Radovi iz ovog ugovora su obuhvatali izgradnju objekta poligona za ekstremne sportove, u parku Pećina u Valjevu.

 

Opširnije: Poligon za ekstremne sportove, Valjevo

Sanacija i rekonstrukcija puteva na teritoriji grada Valjeva u 2014 godini

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – 2014 godina

 

 

Firma je u toku 2014 godine izvela radove na održavanju asfaltiranih ulica, investicionom održavanju puteva na teritoriji grada Valjeva (asfaltiranje puteva), održavanje makadamskih puteva, sanaciji i rekonstrukciji puteva kao otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda – poplava, koje su se desile u 2014.godini, sanaciji atarskih puteva. Izvršena je kompletna rekonstrukcija Knez Mihailove ulice u Valjevu.

 

Opširnije: Sanacija i rekonstrukcija puteva na teritoriji grada Valjeva u 2014 godini

Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

Naručilac radova: Republika Srbija, Ministarstvo privrede
Korisnik: Republika Srbija, Grad Loznica

 

 

 

Radovi su izvođeni u periodu od jula do decembra 2014.godine. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju ulice Maršala Tita u centru Banje Koviljače, izradu donjeg i gornjeg stroja, horizontalne i vertikalne signalizacije. Takođe, urađena je i kompletna kišna kanalizacija kao i javna rasveta pomenute ulice u Banji Koviljači.

 

 

Opširnije: Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

Strana 1 od 2