BS NIS Valjevo 2, Valjevo

Naručilac radova: Partner dok, Obrenovac Rohe d.o.o., Beograd
Period izvođenja: 2011 godina

 

Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije. Urađeno je podbušenje ispod magistralnog puta M4, za priključenje na glavni cevovod.