Klizište Dimitrija Tucovića, Valjevo

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – jul 2013 - avgust 2013

 

Radovi na sanaciji klizišta u ulici Dimitrija Tucovića u Valjevu obuhvataju izradu drenažnog sistema, potpornih zidova i zamenu materijala u trupu ulice, dužine 60m.