O.Š.’’Milovan Glišić’’, Valjevo

Naručilac: Republika Srbija, Grad Valjevo
Period izvođenja jun 2013 – decembar 2013

 

 

Predmet ugovora je izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova I faze O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu. Radovi su obuhvatali zemljane, grube građevinske radove, radove na instalaciji vodovoda i kanalizacije, kao i atmosferske kanalizacije. Takođe urađene su i mašinske i elektro instalacije.