Izgradnja pristupne saobraćajnice Hali Student sa parkingom

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – oktobar 2013 – decembar 2013

 

 

Radovi obuhvataju izgradnju pristupne saobraćajnice Hali Sudent sa parkingom, u Valjevu. Urađen je donji i gornji stroj, kao i horizontalna i vertikalna signalizacija.