Poligon za ekstremne sportove, Valjevo

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – septembar 2013.godine

 

 

Radovi iz ovog ugovora su obuhvatali izgradnju objekta poligona za ekstremne sportove, u parku Pećina u Valjevu.