Sanacija i rekonstrukcija puteva na teritoriji grada Valjeva u 2014 godini

Naručilac radova: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
Period izvođenja radova – 2014 godina

 

 

Firma je u toku 2014 godine izvela radove na održavanju asfaltiranih ulica, investicionom održavanju puteva na teritoriji grada Valjeva (asfaltiranje puteva), održavanje makadamskih puteva, sanaciji i rekonstrukciji puteva kao otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda – poplava, koje su se desile u 2014.godini, sanaciji atarskih puteva. Izvršena je kompletna rekonstrukcija Knez Mihailove ulice u Valjevu.