Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

Naručilac radova: Republika Srbija, Ministarstvo privrede
Korisnik: Republika Srbija, Grad Loznica

 

 

 

Radovi su izvođeni u periodu od jula do decembra 2014.godine. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju ulice Maršala Tita u centru Banje Koviljače, izradu donjeg i gornjeg stroja, horizontalne i vertikalne signalizacije. Takođe, urađena je i kompletna kišna kanalizacija kao i javna rasveta pomenute ulice u Banji Koviljači.