Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Šapcu

Naručilac radova: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac
Radovi su izvođeni u periodu od juna do oktobra 2014.godine.

 

 

 

 

Radovi su obuhvatali izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije u delu ulice Nova 10 u Severozapadnoj zoni u Šapcu. Dužina vodovoda i kanalizacije je oko 860m.