Rekonstrukcija krova na OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu

Naručilac radova: O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo

 

 

 

Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.

Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.