Izgradnja mosta preko reke Kačer i Ljigu

Naručilac radova: Opština Ljig
Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Period izvođenja – 2016 godina

  Radovi su obuhvatili kompletene građevinske i građevinsko-zanatske radove na izgradnji mosta preko reke Kačer, zaseok Marijanovići kao i regulaciju reke u zoni mosta. Raspon mosta je 26m.