Fontana – Poljoprivredna škola, Valjevo

Naručilac radova: Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu
Radovi su izvođeni u periodu od juna do septembra 2014.godine

 

 

 

 

Ovim ugovorom obuhvaćeni su građevinski, hidromašinski i elektro radovi na izgradnji fontane u školskom dvorištu Poljoprivreden škole u Valjevu.

 

 

 

Opširnije: Fontana – Poljoprivredna škola, Valjevo

Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Šapcu

Naručilac radova: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac
Radovi su izvođeni u periodu od juna do oktobra 2014.godine.

 

 

 

 

Radovi su obuhvatali izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije u delu ulice Nova 10 u Severozapadnoj zoni u Šapcu. Dužina vodovoda i kanalizacije je oko 860m.

 

 

 

Opširnije: Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Šapcu

Rekonstrukcija krova na OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu

Naručilac radova: O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo

 

 

 

Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.

Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.

 

Opširnije: Rekonstrukcija krova na OŠ Vladika Nikolaj Velimirović u Valjevu

BS NIS Valjevo 2, Valjevo

Naručilac radova: Partner dok, Obrenovac Rohe d.o.o., Beograd
Period izvođenja: 2011 godina

 

Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije. Urađeno je podbušenje ispod magistralnog puta M4, za priključenje na glavni cevovod.

Opširnije: BS NIS Valjevo 2, Valjevo

Roda megamarket, Valjevo

Naručilac radova: Bauwesen d.o.o., Lazarevac
Period izvođenja radova: 2012 godina

 

Radovi za potrebe izgradnje objekta Roda Megamarket, Valjevo: pripremni radovi, zemljani, betonski, armirano – betonski, monolitni i montažerski radovi. Radovi na spoljnjem uređenju: zemljani radovi, radovi na kolovoznoj konstrukciji, betonski i armirano – betonski radovi, sa pratećim instalacijama infrastrukture.

Opširnije: Roda megamarket, Valjevo

Strana 2 od 2