Sanacija puteva u Valjevu

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Posledice velikih poplava 2014. godine neutralisane su sanacijom i rekonstrukcijom puteva na teritoriji grada Valjeva, a Knez Mihailova ulica je dobila potpuno nov i lepši izgled.

IZVOĐAČ RADOVA: KOMPRESOR ING d.o.o.
PROJEKTNI ZADATAK: Firma je u toku 2014 godine izvela radove na održavanju asfaltiranih ulica, investicionom održavanju puteva na teritoriji grada Valjeva (asfaltiranje puteva), održavanje makadamskih puteva, sanaciji i rekonstrukciji puteva kao otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda – poplava, koje su se desile u 2014.godini, sanaciji atarskih puteva. Izvršena je kompletna rekonstrukcija Knez Mihailove ulice u Valjevu.
INVESTITOR: JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
PERIOD IZVOĐENJA: 2014 godina

Sanacija klizišta Sedlari i Debelo brdo

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

IZVOĐAČ RADOVA: KOMPRESOR ING d.o.o.
PROJEKTNI ZADATAK: Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).
INVESTITOR: UNOPS Serbia
PERIOD IZVOĐENJA: 2016/2017 godina

Sanacija klizišta na teritoriji opštine Valjevo

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

IZVOĐAČ RADOVA: KOMPRESOR ING d.o.o.
PROJEKTNI ZADATAK: Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).
INVESTITOR: UNOPS Serbia
PERIOD IZVOĐENJA: 2016/2017 godina

Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Osvetljena je i rekonstruisana glavna ulica u čuvenoj Banji Koviljači.

IZVOĐAČ RADOVA: KOMPRESOR ING d.o.o.
PROJEKTNI ZADATAK: Radovi su izvođeni u periodu od jula do decembra 2014.godine. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju ulice Maršala Tita u centru Banje Koviljače, izradu donjeg i gornjeg stroja, horizontalne i vertikalne signalizacije. Takođe, urađena je i kompletna kišna kanalizacija kao i javna rasveta pomenute ulice u Banji Koviljači.
INVESTITOR: Republika Srbija, Ministarstvo privrede
KORISNIK: Republika Srbija, Grad Loznica