Usluge

kompresor-ikonice-niskogradnja

Niskogradnja

Osnovna delatnost je izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica, trgova i pratećih objekata.

kompresor-ikonice-visokogradnja

Visokogradnja

Izgradnja i rekonstrukcija mostova, stambeno-poslovnih, industrijskih i objekata od javnog značaja.

kompresor-ikonice-nadzor

Ostalo

Nadzora, projektovanje i veštačenje

kompresor-ikonice-niskogradnja

Niskogradnja

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata.

kompresor-ikonice-visokogradnja

Visokogradnja

Izgradnja stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

kompresor-ikonice-sanacija-i-rekonstrukcija

Sanacija i rekonstrukcija

Sanacija i rekonstrukcija stambenih i nestambenih zgrada, ulica, puteva...

kompresor-ikonice-mostovi

Izgradnja mostova

Izgradnja i rekonstrukcija mostova

kompresor-ikonice-parterna-uredjenja

Parterna uređenja

Izgradnja i rekonstrukcija parkova, platoa i javnih površina.

kompresor-ikonice-nadzor

Usluge nadzora

Usluge nadzora, projektovanje i veštačenje

Betonska baza Proizvodnja betona i betonske galanterije

Betonska baza ima proizvodni kapacitet 6om³/h.  

U sklopu operativnog sistema, nalazi se laboratoriju za kontrolu ulaznih sirovina, svežeg i očvrslog betona. Rad fabrike i laboratorije je pod nadzorom IMS-a Beograd. 

U ponudi imamo betnsku galanteriju: masivni modularni blokovi , cevi, radijalna opeka itd…

Kompresor ING - Betonska-baza

[ Kompresor ING ] Proizvodnja i plasman betona

KOMPRESOR ING samostalno proizvodi vrhunski beton, i održava standardni kvalitet tako što ga pravi isključivo od prirodnih frakcija sa teritorije opštine Loznica, a recepturu i logistiku vezanu za sam proces proizvodnje betona pruža nam Institut IMS Beograd.

Betonska baza firme KOMPRESOR ING je potpuno nova i ima kapacitet 60m³ na sat – što je svrstava u sam vrh na našem tržištu. Kompletno postrojenje, poreklom iz Grčke, počelo je sa radom u junu 2018. godine.

Kompresor ING - Betonska-baza

KOMPRESOR ING poseduje mehanizaciju za transport i ugradnju betona.  Pumpa za ugradnju betona  ima dužinu “ruke” 36m.

 

Kompresor ING - Betonska-baza

[ Kompresor ING ] Proizvodnja i plasman betona

KOMPRESOR ING samostalno proizvodi vrhunski beton, i održava standardni kvalitet tako što ga pravi isključivo od prirodnih frakcija sa teritorije opštine Loznica, a recepturu i logistiku vezanu za sam proces proizvodnje betona pruža nam firma svetskog renomea MC-Bauchemie.

Betonska baza firme KOMPRESOR ING je potpuno nova i ima kapacitet 60m3 na sat – što je svrstava u sam vrh na našem tržištu. Kompletno postrojenje, poreklom iz Grčke, počelo je sa radom u junu 2018. godine.

sr_RS