[ Građevinsko preduzeće ] Usluge

Osnovna delatnost firme je izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata. Preduzeće KOMPRESOR ING svoje delatnosti ostvaruje osloncem na sopstvene resurse, na najvišem tehničko-tehnološkom nivou primenjujući svetske standarde ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Niskogradnja

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata.

Visokogradnja

Izgradnja stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

Sanacija i rekonstrukcija

Sanacija i rekonstrukcija stambenih i nestambenih zgrada, ulica, puteva...

Izgradnja mostova

Izgradnja i rekonstrukcija mostova

Parterna uređenja

Izgradnja i rekonstrukcija parkova, platoa i javnih površina.

Usluge nadzora

Usluge nadzora, projektovanje i veštačenje

Niskogradnja

Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva, ulica i pratećih objekata.

Visokogradnja

Izgradnja stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

Sanacija i rekonstrukcija

Sanacija i rekonstrukcija stambenih i nestambenih zgrada, ulica, puteva...

Izgradnja mostova

Izgradnja i rekonstrukcija mostova

Parterna uređenja

Izgradnja i rekonstrukcija parkova, platoa i javnih površina.

Usluge nadzora

Usluge nadzora, projektovanje i veštačenje

[ Kompresor ING ] Proizvodnja i plasman betona

KOMPRESOR ING samostalno proizvodi vrhunski beton, i održava standardni kvalitet tako što ga pravi isključivo od prirodnih frakcija sa teritorije opštine Loznica, a recepturu i logistiku vezanu za sam proces proizvodnje betona pruža nam Institut IMS Beograd.

Betonska baza firme KOMPRESOR ING je potpuno nova i ima kapacitet 60m³ na sat – što je svrstava u sam vrh na našem tržištu. Kompletno postrojenje, poreklom iz Grčke, počelo je sa radom u junu 2018. godine.

[ Kompresor ING ] Proizvodnja i plasman betona

KOMPRESOR ING samostalno proizvodi vrhunski beton, i održava standardni kvalitet tako što ga pravi isključivo od prirodnih frakcija sa teritorije opštine Loznica, a recepturu i logistiku vezanu za sam proces proizvodnje betona pruža nam Institut IMS Beograd.

Betonska baza firme KOMPRESOR ING je potpuno nova i ima kapacitet 60m³ na sat – što je svrstava u sam vrh na našem tržištu. Kompletno postrojenje, poreklom iz Grčke, počelo je sa radom u junu 2018. godine.

KOMPRESOR ING raspolaže sa pet miksera zapremine po 9m³, a jedan od miksera poseduje traku za istovar betona dužine 12m. Pumpa za beton koja je u našem sistemu proizvodnje ima dužinu “ruke” 28m.

U cilju nesmetanog funkcionisanja baze i održavanja kvaliteta betona u procesu proizvodnje, logističku i tehničku podršku u održavanju postrojenja pruža nam ugledna firma DENIS-KOP iz Beograda. 

[ Kompresor ING ] Proizvodnja i plasman betona

KOMPRESOR ING samostalno proizvodi vrhunski beton, i održava standardni kvalitet tako što ga pravi isključivo od prirodnih frakcija sa teritorije opštine Loznica, a recepturu i logistiku vezanu za sam proces proizvodnje betona pruža nam firma svetskog renomea MC-Bauchemie.

Betonska baza firme KOMPRESOR ING je potpuno nova i ima kapacitet 60m3 na sat – što je svrstava u sam vrh na našem tržištu. Kompletno postrojenje, poreklom iz Grčke, počelo je sa radom u junu 2018. godine.