Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića

Izvođač radova:

GP KOMPRESOR ING

Projektni zadatak:

Radovi na zameni kolovozne konstrukcije, izrada atmosferske kanalizacije sa kolektorom, asfaltiranje kolovoza i izrada trotoara od behaton ploča.

Investitor:

Gradska uprava grada Valjeva

Period izvođenja:

2021 – 2022

Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića

GP KOMPRESOR ING
Radovi na zameni kolovozne konstrukcije, izrada atmosferske kanalizacije sa kolektorom, asfaltiranje kolovoza i izrada trotoara od behaton ploča.
Gradska uprava grada Valjeva
2021 – 2022

Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

Glavna ulica u Valjevu dala je novo lice gradu na Kolubari.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Kompletni građevinski radovi glavne valjevske ulice realizovani su na izgradnji gradske saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama, kao i na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže. Pored toga, radovi su obuhvatili i javno osvetljenje. Planom je obuhvaćeno i proširenje Uzun Mirkove ulice.

Investitor:

JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva

Period izvođenja:

2015 – 2016 godina

Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

KOMPRESOR ING d.o.o.
Kompletni građevinski radovi glavne valjevske ulice realizovani su na izgradnji gradske saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama, kao i na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže. Pored toga, radovi su obuhvatili i javno osvetljenje. Planom je obuhvaćeno i proširenje Uzun Mirkove ulice.
JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva
2015 – 2016 godina

Rekonstrukcija Omladinske ulice u Ljuboviji

Ljubovijska ulica u novom, sjajnom ruhu.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi na rehabilitaciji dela Omladinske ulice, opština Ljubovija, koji obuhvataju građevinske radove, radove na izgradnji fekalne i atmosferke kanalizacije, kao i vodovod i saobraćajnu signalizaciju.

Investitor:

Republika Srbija – Opština Ljubovija

Period izvođenja:

2017 – 2018. godina

Rekonstrukcija Omladinske ulice u Ljuboviji

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi na rehabilitaciji dela Omladinske ulice, opština Ljubovija, koji obuhvataju građevinske radove, radove na izgradnji fekalne i atmosferke kanalizacije, kao i vodovod i saobraćajnu signalizaciju.
Republika Srbija – Opština Ljubovija
2017 – 2018. godina

Sanacija klizišta u selu Komanice

Bezbedni putevi za neometan saoraćaj.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi obuhvataju izradu zemljanog nasipa, potpornog betonskog zida, izrada šipova Ø 90 cm, postavljanje geotekstila za zastitu drenažnog sloja i izradu asfalta.

Investitor:

Kancelarija za javno ulaganje i opština Mionica

Period izvođenja:

2018. godina

Sanacija klizišta u selu Komanice

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi obuhvataju izradu zemljanog nasipa, potpornog betonskog zida, izrada šipova Ø 90 cm, postavljanje geotekstila za zastitu drenažnog sloja i izradu asfalta.
Kancelarija za javno ulaganje i opština Mionica
2018. godina

Sanacija klizišta u selu Tabanović

Bezbedni putevi za neometan saoraćaj.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi obuhvataju izradu kamenih nasipa, potpornog betonskog zida, izrada šipova Ø 120 cm, postavljanje geotekstila za zastitu drenažnog sloja i izradu asfalta.

Investitor:

Kancelarija za javno ulaganje i opština Mionica

Period izvođenja:

2018. godina

Sanacija klizišta u selu Tabanović

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi obuhvataju izradu kamenih nasipa, potpornog betonskog zida, izrada šipova Ø 120 cm, postavljanje geotekstila za zastitu drenažnog sloja i izradu asfalta.
Kancelarija za javno ulaganje i opština Mionica
2018. godina

Sanacija klizišta na teritoriji opštine Valjevo

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina

Sanacija klizišta na teritoriji opštine Valjevo

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).
UNOPS Serbia
2016 – 2017. godina

Sanacija klizišta Sedlari i Debelo brdo

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina

Sanacija klizišta Sedlari i Debelo brdo

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).
UNOPS Serbia
2016 – 2017. godina

Sanacija puteva u Valjevu

Posledice velikih poplava 2014. godine neutralisane su sanacijom i rekonstrukcijom puteva na teritoriji grada Valjeva, a Knez Mihailova ulica je dobila potpuno nov i lepši izgled.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Firma je u toku 2014 godine izvela radove na održavanju asfaltiranih ulica, investicionom održavanju puteva na teritoriji grada Valjeva (asfaltiranje puteva), održavanje makadamskih puteva, sanaciji i rekonstrukciji puteva kao otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda – poplava, koje su se desile u 2014.godini, sanaciji atarskih puteva. Izvršena je kompletna rekonstrukcija Knez Mihailove ulice u Valjevu.

Investitor:

JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’

Period izvođenja:

2014. godina

Sanacija puteva u Valjevu

KOMPRESOR ING d.o.o.
Firma je u toku 2014 godine izvela radove na održavanju asfaltiranih ulica, investicionom održavanju puteva na teritoriji grada Valjeva (asfaltiranje puteva), održavanje makadamskih puteva, sanaciji i rekonstrukciji puteva kao otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda – poplava, koje su se desile u 2014.godini, sanaciji atarskih puteva. Izvršena je kompletna rekonstrukcija Knez Mihailove ulice u Valjevu.
JP’’Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva’’
2014. godina

Više od 25 godina iskustva…

sr_RSSerbian