Reference

Kategorija:

Izgradnja fontane u Poljoprivrednoj školi u Valjevu

Na radost svih, školsko dvorište je danas ukrašeno ambijentom čijom se lepotom može ponositi nadaleko. Fontana je sada mesto druženja, snova i nadanja, koje će sa sobom u sećanju poneti svi učenici, ali i gosti koji su posetili Poljoprivrednu školu u Valjevu.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Ovim ugovorom obuhvaćeni su građevinski, hidromašinski i elektro radovi na izgradnji fontane u školskom dvorištu Poljoprivreden škole u Valjevu.

Investitor:

Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu

Period izvođenja:

2014. godina

Izgradnja fontane u Poljoprivrednoj školi u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Ovim ugovorom obuhvaćeni su građevinski, hidromašinski i elektro radovi na izgradnji fontane u školskom dvorištu Poljoprivreden škole u Valjevu.

Investitor:

Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu

Period izvođenja:

2014. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.