Reference

Kategorija:

Izgradnja Lukoil benziske stanice u Valjevu

Izgrađena je pumpa vrhunskih standarda za uglednog svetskog proizvođača naftnih derivata.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Ovim ugovorom obuhvaćeni su pripremni (rušenje postojećih objekata), građevinski radovi, izgradnja objekta pumpe, rezervoara za svetlo gorivo i TNG. Takođe izvršena je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa separatorima, elektro instalacije, zatim izgradnja pristupne saobraćajnice i saobraćajnice unutar kompleksa pumpe. Izvršena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida duž korita reke Ljubostinje.

Investitor:

Energoholding d.o.o., Beograd

Period izvođenja:

2013. godina

Izgradnja Lukoil benziske stanice u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Ovim ugovorom obuhvaćeni su pripremni (rušenje postojećih objekata), građevinski radovi, izgradnja objekta pumpe, rezervoara za svetlo gorivo i TNG. Takođe izvršena je izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže sa separatorima, elektro instalacije, zatim izgradnja pristupne saobraćajnice i saobraćajnice unutar kompleksa pumpe. Izvršena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida duž korita reke Ljubostinje.

Investitor:

Energoholding d.o.o., Beograd

Period izvođenja:

2013. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.