Reference

Kategorija:

Izgradnja NIS benziske stanice u Valjevu

Savremena pumpa našeg najvećeg proizvođača naftnih derivata.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Izgradnja kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom uz građevinsko – zanatske i instalaterske radove. Radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije. Urađeno je podbušenje ispod magistralnog puta M4, za priključenje na glavni cevovod.

Investitor:

Partner dok, Obrenovac Rohe d.o.o., Beograd

Period izvođenja:

2011. godina

Izgradnja NIS benziske stanice u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Izgradnja kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom uz građevinsko – zanatske i instalaterske radove. Radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije. Urađeno je podbušenje ispod magistralnog puta M4, za priključenje na glavni cevovod.

Investitor:

Partner dok, Obrenovac Rohe d.o.o., Beograd

Period izvođenja:

2011. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.