Reference

Kategorija:

Izgradnja Petrol benziske stanice u Valjevu

Još jedna moderna pumpa velikog svetskog proizvođača nafte.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Investitor:

Ogranak stranog pravnog lica Primorje dd, Beograd

Period izvođenja:

2010. godina

Izgradnja Petrol benziske stanice u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatali izgradnju kompletnog objekta pumpe sa nadstrešnicom, građevinsko – zanatske i instalaterske radove, radovi na saobraćajnim površinama i signalizaciji, instalacija svetlih goriva sa ugradnjom rezervoara, instalacija TNG, instalacija vodovoda i kanalizacije.

Investitor:

Ogranak stranog pravnog lica Primorje dd, Beograd

Period izvođenja:

2010. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.