Reference

Kategorija:

Izgradnja poligona za ekstremne sportove u Valjevu

Na samo par minuta od centra grada, ambijent valjevskog parka ispunjen drvećem, šetalištem, restoranom i veselom grajom dečijeg igrališta, ulepšan je poligonom na radost hrabrih sportista.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi iz ovog ugovora su obuhvatali izgradnju objekta poligona za ekstremne sportove, u parku Pećina u Valjevu.

Investitor:

JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva

Period izvođenja:

2013. godina

Izgradnja poligona za ekstremne sportove u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi iz ovog ugovora su obuhvatali izgradnju objekta poligona za ekstremne sportove, u parku Pećina u Valjevu.

Investitor:

JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljiste, puteve i izgradnju Valjeva

Period izvođenja:

2013. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.