Reference

Kategorija:

Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

Glavna ulica u Valjevu dala je novo lice gradu na Kolubari.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Kompletni građevinski radovi glavne valjevske ulice realizovani su na izgradnji gradske saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama, kao i na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže. Pored toga, radovi su obuhvatili i javno osvetljenje. Planom je obuhvaćeno i proširenje Uzun Mirkove ulice.

Investitor:

JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva

Period izvođenja:

2015 – 2016 godina

Rekonstrukcija Karađorđeve ulice u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Kompletni građevinski radovi glavne valjevske ulice realizovani su na izgradnji gradske saobraćajnice i trotoara sa pratećim instalacijama, kao i na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže. Pored toga, radovi su obuhvatili i javno osvetljenje. Planom je obuhvaćeno i proširenje Uzun Mirkove ulice.

Investitor:

JP Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva

Period izvođenja:

2015 – 2016 godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.