Rekonstrukcija krova na O.Š. „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu

Novi krov za nesmetani i prijatan boravak đaka i novi lep izgled škole u Valjevu.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.

Investitor:

O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo

Period izvođenja:

2017. godina

Rekonstrukcija krova na O.Š. „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.

Investitor:

O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo

Period izvođenja:

2017. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.