Reference

Kategorija:

Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

Osvetljena je i rekonstruisana glavna ulica u čuvenoj Banji Koviljači.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su izvođeni u periodu od jula do decembra 2014.godine. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju ulice Maršala Tita u centru Banje Koviljače, izradu donjeg i gornjeg stroja, horizontalne i vertikalne signalizacije. Takođe, urađena je i kompletna kišna kanalizacija kao i javna rasveta pomenute ulice u Banji Koviljači.

Investitor:

Republika Srbija, Ministarstvo privrede

Period izvođenja:

2014. godina

Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su izvođeni u periodu od jula do decembra 2014.godine. Radovi su obuhvatali rekonstrukciju ulice Maršala Tita u centru Banje Koviljače, izradu donjeg i gornjeg stroja, horizontalne i vertikalne signalizacije. Takođe, urađena je i kompletna kišna kanalizacija kao i javna rasveta pomenute ulice u Banji Koviljači.

Investitor:

Republika Srbija, Ministarstvo privrede

Period izvođenja:

2014. godina
Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinsko-zanatske radove na objektima visokogradnje.