Reference

Kategorija:

Sanacija klizišta na teritoriji opštine Valjevo

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina

Sanacija klizišta na teritoriji opštine Valjevo

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhavatili kompletne građevinske radove na sanaciji klizišta na državnom putu II A reda broj 141 i državnom putu II A reda broj 137 (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina

Više od 20 godina naša firma uspešno gradi, rekonstruiše i održava puteve, ulice i prateće objekte, vodovodne i kanalizacione mreže, izvodi građevinske radove na objektima visokogradnje.

sr_RSSerbian