Reference

Kategorija:

Sanacija klizišta Sedlari i Debelo brdo

Potpuna rekonstrukcija važnog državnog puta.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina

Sanacija klizišta Sedlari i Debelo brdo

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatili građevinske radove na sanacijii klitzižta na državnom putu II A reda broj 170, deonica: Sedlari-Debelo brdo, i to na tri lokacije (izrada kamenih nasipa, drenaža, gabionskih zidova, potpornih betonskih zidova,izrada filterskog sloja od geotekstila, armiranobetosnkih kanala i propusta).

Investitor:

UNOPS Serbia

Period izvođenja:

2016 – 2017. godina
sr_RS