Rekonstrukcija „Doma zdravlja“ u Osečini

Dom zdravlja je ponovo u funkciji i na usluzi žitelja Osečine.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Izvođenje građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini. Radovi obuhvataju građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju, radove na električnim i mašinskim instalacijama, protivpožarnu zaštitu.

Investitor:

Opština Osečina

Period izvođenja:

2017 – 2018. godina

Rekonstrukcija „Doma zdravlja“ u Osečini

KOMPRESOR ING d.o.o.
Izvođenje građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini. Radovi obuhvataju građevinsko-zanatske radove, vodovod i kanalizaciju, radove na električnim i mašinskim instalacijama, protivpožarnu zaštitu.
Opština Osečina
2017 – 2018. godina

Rekonstrukcija fiskulturnog bloka ekonomske škole u Valjevu

Sala Ekonomske škole u Valjevu sada ima isti parket koji je postavljen u hali u Istanbulu, gde su se nedavno igrale utakmice Evropskog prvenstva u košarci, a mokri čvor i svlačionice su potpuno rekonstruisani.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Urađena je hidroizolacija, betoniranje poda i ugradnja savremene podne obloge od jasenovog parketa, danskog proizvođača Jankers (JUNCKERS). U okviru ovih radova su rekonstruisani mokri čvorovi i ostale prostorije sa instalacijama, u sklopu fiskulturnog bloka.

Investitor:

Ministartsvo Privrede Republike Srbija

Period izvođenja:

2017. godina

Rekonstrukcija fiskulturnog bloka ekonomske škole u Valjevu

KOMPRESOR ING d.o.o.
Urađena je hidroizolacija, betoniranje poda i ugradnja savremene podne obloge od jasenovog parketa, danskog proizvođača Jankers (JUNCKERS). U okviru ovih radova su rekonstruisani mokri čvorovi i ostale prostorije sa instalacijama, u sklopu fiskulturnog bloka.
Ministartsvo Privrede Republike Srbija
2017. godina

Rekonstrukcija krova na O.Š. „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu

Novi krov za nesmetani i prijatan boravak đaka i novi lep izgled škole u Valjevu.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.

Investitor:

O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo

Period izvođenja:

2017. godina

Rekonstrukcija krova na O.Š. „Vladika Nikolaj Velimirović“ u Valjevu

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi na krovu 3 su izvođeni u periodu od avgusta 2014 do septembra 2014.godine, dok su radovi na krovu 6 izvođeni od oktobra do novembra 2014.godine. Takođe su izvršeni radovi na spoljnjem uređenju, odnosno urađeni su trotoari oko škole.Rekonstrukija obuhvata zamenu kompletnog krovnog pokrivača krova 3 i krova 6b, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i postavljanje PVC svetlosnih kupola.
O.Š.’’Vladika Nikolaj Velimirović’’ Valjevo
2017. godina

Rekonstrukcija O.Š. „Živojin Mišić“ u Rajkoviću

Potpuno je rekonstruisana škola za naše đake u Rajkoviću i obezbeđen savremen sistem grejanja.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Radovi su obuhvatili kompletne građevinske i građevisnko-zanatske radove na rekonstrukciji zgrade škole, kompletne elektro radove, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarne uređaje i mašinske instalacije (grejanje).

Investitor:

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

Period izvođenja:

2016. godina

Rekonstrukcija O.Š. „Živojin Mišić“ u Rajkoviću

KOMPRESOR ING d.o.o.
Radovi su obuhvatili kompletne građevinske i građevisnko-zanatske radove na rekonstrukciji zgrade škole, kompletne elektro radove, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarne uređaje i mašinske instalacije (grejanje).
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
2016. godina

Izgradnja O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu

Ostvareni su preduslovi za državni projekat podizanja nove škole u Valjevu.

Izvođač radova:

KOMPRESOR ING d.o.o.

Projektni zadatak:

Predmet ugovora je izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova I faze O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu. Radovi su obuhvatali zemljane, grube građevinske radove, radove na instalaciji vodovoda i kanalizacije, kao i atmosferske kanalizacije. Takođe urađene su i mašinske i elektro instalacije.

Investitor:

Republika Srbija, Grad Valjevo

Period izvođenja:

2013. godina (jun – decembar)

Izgradnja O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu

KOMPRESOR ING d.o.o.
Predmet ugovora je izvođenje građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova I faze O.Š.’’Milovan Glišić’’ u Valjevu. Radovi su obuhvatali zemljane, grube građevinske radove, radove na instalaciji vodovoda i kanalizacije, kao i atmosferske kanalizacije. Takođe urađene su i mašinske i elektro instalacije.
Republika Srbija, Grad Valjevo
2013. godina (jun – decembar)
sr_RS